Projekt och studier
Station
Spårsystem
Stockholm Airport City
Att resa på ett nytt sätt med SkyCab på Arlanda flygplats och i det omgivande samhället Märsta/Arlandastad innebär att man får användarglädje av en helt ny teknik som är anpassad till resenärernas behov. Flygresenärer checkar in redan i vagnen och får information om flygplanens avgångstider med mera. Deras bagage åker i en separat vagn direkt till bagagesorteringen. Flygresenärerna åker direkt till sin terminal, utan att behöva bära på bagaget, för shopping. Flygplansbesättningar åker direkt i egna vagnar till hotellet eller till Flight Academy. Ankommande resenärer åker med SkyCab direkt till sina hotell.
Att resa med SkyCab på Arlanda flygplats och i det omgivande samhället Märsta/Arlandastad skiljer sig sålunda från konventionell kollektivtrafik framförallt genom
  • efterfrågeanpassning (inga tidtabeller)
  • korta väntetider (om några alls)
  • egen vagn (individuellt resande; på terminalområdet/långtidsparkeringen kan samåkning förekomma)
  • direktresor (inga mellanliggande stopp)
  • hög medelhastighet
  • gena resvägar
  • kontinuerlig (interaktiv) information
  • reklamerbjudanden
  • korta restider
  • god komfort
Resenärerna kommer med andra ord att få användarglädje av SkyCab.

Studie Vetenskapsstaden Stockholm
En studie har gjorts av möjligheterna att öka tillgängligheten till och från och inom Vetenskapsstaden samt positiv utveckling med ett nytt, innovativt och miljövänligt trafiksystem i ett "intranät" - SkyCab. Studien beskriver, analyserar och illustrerar ett nytt, kompletterande och innovativt lokaltrafiksystem. SkyCab kommer att ansluta till tunnelbana och pendeltåg och integrera Stockholms Universitet, Kungl. Tekniska Högskolan, Handelshögskolan och Karolinska Institutet i ett intranät som förbinder Vetenskapsstaden i ett gemensamt campusområde.
© Copyright SkyCab AB. All rights reserved. Webdesign: Nitea™