Historik och samarbeten


SMTC
Triple Helix
Projektet drivs enligt Triple Helix-modellen där högskola, näringslivet och staten tillsammans driver innovationer. Modellen tar avstamp i bilden av den dubbla DNA-spiralen, Double Helix. Men eftersom man fokuserar på samarbetet mellan de tre aktörerna tillkommer en tredje spiral. Spiralen som vrider sig uppåt ska symbolisera det dynamiska samspelet mellan de tre aktörerna. En annan viktig poäng med Triple Helix-ansatsen är att de tre aktörerna hela tiden avspeglar varandra och emellanåt går in i varandras roller. Det offentliga samhället tar finansiellt ansvar, högskolor och universitet ombesörjer forskning och utveckling och näringslivet är entreprenörer.

Finansiering
  • Banverket
  • Industrigruppen SkyCab
  • Privata finansiärer

Gott samhällsstöd för SkyCab®
I skriften IT 2000 till Näringsdepartementet säger Tillväxtgruppen (!) att SkyCab är "ett nytt nationellt övergripande högteknologiskt projekt som har en mycket avgörande och stimulerande inverkan på delar av det svenska näringslivet och som skapar en bättre miljö" och "SkyCab är ett projekt som kan efterträda JAS!". Teknikupphandlingsutredningen SOU 1997:88, Näringsdepartementet, föreslår SkyCab (som enda transportprojekt) "som ett bra exempel på ett projekt för ett offentlig behov som har stor potential tekniskt och kommersiellt". SkyCab pekas ut som ett lämpligt upphandlingsprojekt som skulle kunna "lägga grunden till en ny industri i Sverige." Flera remissinstanser ger SkyCab gott stöd, bl.a. Industriförbundet, LO, Företagarnas riksorganisation, Högskoleverket, SACO, SMTC och Svenska kommunförbundet. Flera motioner i Riksdagen från s, c, mp, m och v stöder också innovationen SkyCab, liksom Riksdagens trafikutskott, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Naturvårdsverket, Vägverket, Räddningsverket, Arbetsmiljöfonden,, Byggnads och Metall, De handikappades riksförbund (DHR) samt Greenpeace.

Världsmarknad
SkyCab kanske blir Sveriges nästa stora exportgren. Flera utländska städer har visat intresse för SkyCab.
© Copyright SkyCab AB. All rights reserved. Webdesign: Nitea™